news > PulseX

PulseX

GBP Daily News Thai Drone ambitions on display

GBP Daily News Thai Drone ambitions on display

Defense & Security 2022 opened to sizeable crowds that were witness to the dramatic growth of Thailand's domestic defense industry.

06/09/22   |   357   |   0
PulseX

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และ บริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด


บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนา ใน Defense and Security 2022 ในนามบริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด


พัลซ ไซเอนซ์ ได้ร่วมงาน “FTI MOTOR EXPO UDONTHANI 2022” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี จ.อุดรธานี


บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และ บริษัท พัลซ เอ็กซ จำกัด ได้เข้าร่วมงานงานมหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่ FTI MOTOR EXPO UDONTHANI 2022 AUTO REVOLUTION ปฎิวัติสู่อนาคตแห่งยานยนต์


โอกาสพิเศษนี้ที่งาน FTI MOTOR EXPO UDONTHANI 2022 บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้โชว์ผลิตภัณฑ์แห่งแรกในประเทศอย่างเป็นทางการ


วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนานำไปใช้ประโยชน์จากโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นในอนาคต


เปิดโอกาสการสร้างและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย  สู่การเป็นผู้นำในฐานการผลิตชิ้นส่วนใหญ่แห่งอาเซียน


เพราะนวัตกรรมที่ถูกปิดกั้นคงยากที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตได้ โดรนจึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อเปิดประตูสู่โลกอนาคตได้อย่างไร้ขีดจำกัด


บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้ร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ครบรอบ ๑๒๓ ปี


Pulse Science ร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ งานสมัชชาการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ


PulseX โชว์การบินโดรนกู้ภัยไร้คนขับ ในงานมหกรรมเรือ Riverdale Marina Boat Fair #1


Pulse Science ได้ยกกองทัพโดรนร่วมงาน "Strategic communication นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ"