Pulse Science เข้าร่วมงาน Defense & Security 2022

Pulse Science เข้าร่วมงาน Defense & Security 2022
13/03/24   |   463   |  

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนา ใน Defense and Security 2022 ในนามบริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุ ด้วยอากาศยานโดรน Drone Medical Military Response Team; DM – MERT

 

ด้วยความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมระหว่าง พันเอกอิทธินันท์ โชติช่วง (ผู้อำนวยการกองยุทธการ และการข่าวกรมแพทย์ทหารบก) และนายนัทธี อินต๊ะเสน (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด) นำชุด ประเมินสถานการณ์ชุดแพทย์ค้นหาและกู้ภัย ชุดแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ คัดแยกทำการรักษาเบื้องต้น การรักษาแบบวิกฤติ โดยมีการดำเนินการเป็นทีม ประกอบอากาศยาน ลำอื่นให้ทำหน้าที่ร่วมกัน ในการส่งยาและเวชภัณฑ์และการส่งกลับ/ส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงการสำรวจพื้นที่ในการปฏิบัติงานและการเฝ้าระวังในพื้นที่

 

 

โดยในงานครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดแสดงโดรน 3 รุ่น คือ MERT-P, RAPID MERT และ MERT-R

 

  

  

 

 

tags : defense & security 2022, pulse x, drone