พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมลงนาม MOU กับ เนแรค อาร์ม อินดัสตรี ผลักดันการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมลงนาม MOU กับ เนแรค อาร์ม อินดัสตรี ผลักดันการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
13/03/24   |   498   |  

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม จิตร ประพัฒน์ พา อาคารสมาคมนักเรียนเก่า อำนวยศิลป์ โดย นายนัทธี อินต๊ะเสน ประธานบริษัท พัลซ ไซ​เอน​ซ์ จำกัด กับ นายสง่า เกี๋ยงคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนแรค อาร์ม อินดัสตรี จำกัด ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ (SMART WEAPON) ที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ และ พลอากาศเอก ดร. อรัญ ชมไพศาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ กล่าวถึง วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนานำไปใช้ประโยชน์จากโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นในอนาคต

 

 

 

     รวมถึงการผลักดันการวิจัยและพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ (SMART WEAPON) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และนำมาปรับปรุงพร้อมหาแนวทางการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     เมื่อเสร็จสิ้นการลงนาม ทางพัลซ ไซเอนซ์ ได้แสดงการสาธิตเทคโนโลยีอากาศยานฉลาด ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

 

 

tags : pulse science, พัลซ ไซเอนซ์, เนแรค อาร์ม อินดัสตรี, smart weapon, drone, อากาศยานฉลาด, การวิจัยและพัฒนาธุรกิจ, โดรนติดอาวุธ