news > Product Updates

Product Updates

Pulse Science ออกแบบและผลิตรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ชนิด 3 ช่องบริการ

Pulse Science ออกแบบและผลิตรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ชนิด 3 ช่องบริการ

Pulse Science ออกแบบและผลิต Biosafety mobile car รุ่น 3 stations BMU3S-MC ให้กับคณะศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และคณะศิษย์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

10/11/21   |   63   |   9
Product Updates

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย แบบ 2 ช่องให้บริการ (Biosafety Mobile Unit BMU-K03) ออกแบบและผลิตให้กองทัพบก โดย Pulse Science


บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ให้ทำการผลิตรถตรวจ COVID-19 (Biosafety Mobile Unit) จำนวน 2 คัน


Pulse Science ออกแบบและจัดสร้างห้องปฏิบัติการ Biosafety Clean Room Mobile Unit ความปลอดภัยสูงสำหรับตรวจหา Covid-19 ให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต


Thailand CO Response Team หรือ TCRT คิดค้นรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ที่ทำให้เคลื่อนที่ไปเก็บตัวอย่างเพื่อนำกลับมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้สะดวกและปลอดภัย


บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด, บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด และ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ผู้ร่วมกันจัดทำ TCRT Platform และรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ส่งมอบรถให้กับเจ้าหน้าที่ที่สปคม.