Pulse Science ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตรถปฏิบัติการตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่

Pulse Science ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตรถปฏิบัติการตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่
13/12/21   |   652   |  

Pulse Science ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการผลิตรถปฏิบัติการตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่ (BSL-3) ที่สามารถทำการเก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์เชื้อ และทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาในการขนส่ง

 

 

 

ในการทำงานร่วมกันครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการผลิต และเมื่อผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการรับการทดสอบและนำไปปฏิบัติงานจริงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งรถปฎิบัติการตรวจเชื้อนี้ถูกนำไปช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับชาวชุมชนคลองเตย ก่อนที่จะมีการย้ายรถปฏิบัติการตรวจเชื้อมาอยู่ที่ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตรถปฏิบัติการตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่ ได้ที่
Pulse Science 
โทรศัพท์: 02-886-7808
Email: sales@pulsescience.co.th

tags : รถปฏิบัติการตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่, โควิด-19, covid-19