"TICA พัฒนาทั่วโลก" พาทำความรู้จักห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป ที่ไทยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลบ่อแก้ว

"TICA พัฒนาทั่วโลก" พาทำความรู้จักห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป ที่ไทยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลบ่อแก้ว
13/12/21   |   470   |  

จากการรัฐบาลไทยได้สนับสนุนห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป (Biosafety Mobile Laboratory - Container) ให้กับโรงพยาบาลบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเพิ่มศักยภาพของในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ทำให้รายการ "TICA พัฒนาทั่วโลก" รายการที่พาไปทำความรู้จักบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดความสนใจและได้ดำเนินการถ่ายทำรายการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโครงการและห้องปฏิบัติการสำเร็จรูปที่จัดทำขึ้น

 

 

โดยโครงการนี้เริ่มต้นมาจากการที่ได้ประชุมกับโรงพยาบาลบ่อแก้ว แล้วพบว่าทางโรงพยาบาลมีแผนงานที่จะต้องเตรียมพร้อมในการตรวจโควิด-19 แต่ว่ายังไม่มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ออกแบบห้องปฏิบัติการสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการตรวจ

 

สำหรับห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป (Biosafety Mobile Laboratory - Container) เป็นการออกแบบโดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการที่อ้างอิงด้านสาธารณสุขระดับชาติของประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนที่เตรียมน้ำยาตรวจ ซึ่งส่วนนี้จะไม่มีการปนเปื้อนของสารชีวภาพหรือเชื้อใด ๆ ส่วนที่ 2 เป็นห้องสกัดตัวอย่างเชื้อ ส่วนที่ 3 คือห้อง PCR ที่ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ และส่วนที่ 4 จะเป็นห้องฆ่าเชื้อจากขยะต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีขยะติดเชื้อออกมาภายนอก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Pulse Science 
โทรศัพท์: 02-886-7808
Email: sales@pulsescience.co.th

tags : ห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป, biosafety mobile laboratory - container, โควิด-19, covid-19