พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
15/09/22   |   383   |  

 

ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 7 คัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเพิ่มเติม สำหรับปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

 


สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่พระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 แล้ว จำนวน 3 คัน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงจากรถพระราชทานต้นแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพภายใน เพื่อระบุอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในการติดตามผู้เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังเพิ่มอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและให้บริการฉีดวัคซีน เพิ่มตู้จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่าง ทำให้สามารถเก็บรักษาวัคซีน และบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในอีกภารกิจหนึ่ง

 

 

       
ปัจจุบัน มีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ทั้งสิ้น 20 คัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 26,916,131 บาท ในการจัดสร้าง และยังได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล อีก 2 คัน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสร้าง อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ

 

          

 

Cr. https://news.ch7.com/detail/465213https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/261682945450037/

tags : ในหลวง, รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย, รถตรวจโควิด, รถพระราชทาน, รัชกาลที่ 10, bmu, biosafety mobile unit