พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมกับ ทิงค์เน็ต ผลิตรถตรวจ COVID-19 ให้กับสถานทูตจีน เพื่อส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมกับ ทิงค์เน็ต ผลิตรถตรวจ COVID-19 ให้กับสถานทูตจีน เพื่อส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข
11/11/21   |   538   |  

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ผู้นำเข้าและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงเชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้งรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ได้รับความไว้วางใจจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ให้ทำการผลิตรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) จำนวน 2 คัน

 

โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากตู้ชีวนิรภัยที่นำไปติดตั้งอยู่บนด้านหลังรถกระบะดัดแปลงแบบตอนเดียว ทำให้การเคลื่อนที่ไปเก็บตัวอย่างเพื่อนำกลับมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

 

 

การผลิตรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) นี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการออกแบบ และบริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ที่เป็นผู้ดำเนินการประกอบและติดตั้งรถตรวจ

 

ทีมผู้ผลิตได้ทำการส่งมอบรถตรวจนี้ให้แก่สถานทูตจีนไปแล้วในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และทางสถานทูตจีนก็ได้ดำเนินการส่งมอบต่อให้กับกระทรวงสาธารณสุขของไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำรถตรวจโควิด-19 ไปใช้ประโยชน์และเสริมการตรวจค้นหาเชิงรุกต่อไป

 

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) ได้ที่
Pulse Science 
โทรศัพท์: 02-886-7808
Email: sales@pulsescience.co.th

tags : covid-19, biosafety mobile unit, bmu, covid19, รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย