Pulse Science ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน CARD-NELAC Online Workshop on Mouse Reproductive Technology

Pulse Science ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน CARD-NELAC Online Workshop on Mouse Reproductive Technology
15/03/22   |   88   |  

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้รับโอกาสจากศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีส่วนร่วมในงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “CARD-NELAC Online Workshop on Mouse Reproductive Technology” 

 

 

โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือกับ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการเจริญพันธุ์ในสัตว์ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งเป็นการอบรมเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในหนูไมซ์ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 

 

 

ในนามผู้แทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ OLYMPUS บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีส่วนร่วมในงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “CARD-NELAC Online Workshop on Mouse Reproductive Technology” ในครั้งนี้

 

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมได้ที่
Pulse Science 
โทรศัพท์: 02-886-7808
Email: sales@pulsescience.co.th

tags : pulse science, กล้องจุลทรรศน์, กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ olympus, card-nelac online workshop