Pulse Science ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ จำรัส สกุลไพศาล เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์สุขภาพสตรี

Pulse Science ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ จำรัส สกุลไพศาล เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์สุขภาพสตรี
15/03/22   |   150   |  

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายแพทย์ จำรัส สกุลไพศาล ผู้ก่อตั้งศูนย์สุขภาพโคราช (Korat Health Center-KHC) จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์สุขภาพสตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565

 

 

ซึ่งศูนย์สุขภาพสตรีเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยากที่มีการให้บริการครบวงจร พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเจริญพันธุ์ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยแก้ปัญหาผู้มีบุตรยาก ให้สมหวังได้ง่ายขึ้น มีอัตราการประสบความสำเร็จสูง

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมได้ที่
Pulse Science 
โทรศัพท์: 02-886-7808
Email: sales@pulsescience.co.th

tags : pulse science, icsi, กล้องจุลทรรศน์สำหรับงาน icsi, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับงานด้าน icsi, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับหาและคัดเลือกคุณภาพไข่, เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว