Pulse Science ผลิตห้องปฏิบัติการสำเร็จรูปให้แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Pulse Science ผลิตห้องปฏิบัติการสำเร็จรูปให้แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13/12/21   |   581   |  

Pulse Science ผลิตห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป (Biosafety Mobile Laboratory - Container) ให้แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี นายดนัย เนวะมาตย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นผู้มอบให้นายแพทย์แก้วอุดม ลอดทำมะวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงคำม่วน และคณะ ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) จังหวัดนครพนม ซึ่งมีศุลกากรนครพนม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม และเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เป็นสักขีพยาน

 

 

โดยห้องปฏิบัติการสำเร็จรูปที่มอบให้แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป. ลาว เพื่อรับมือกับโรค COVID-19

 

 

 

โดยห้องปฏิบัติการสำเร็จรูปนี้เป็นการออกแบบโดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งห้องปฏิบัติการปรับอากาศ ประกอบด้วยห้องเตรียมสารเคมี ห้องสกัด และห้องตรวจเชื้อ รวมทั้งการระบบกำจัดขยะปนเปื้อน

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Pulse Science
โทรศัพท์: 02-886-7808
Email: sales@pulsescience.co.th

tags : covid-19, biosafety mobile laboratory, โควิด-19, ห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป